ارزش های ما

احترام به حقوق و رفع مشکلات بیماران اصول کار شرکت کی بی سی است که با قابلیت ،توانایی ها و انعطاف پذیری کارکنان تحصیل کرده و متعهد محقق گردیده است.صداقت ،شفافیت ،اصل تغییر ناپذیر کار ماست که بر کلیه فعالیت های تجاری و مالی ما نظارت دارد.

مشتریان ما

شرکت کی بی سی مفتخر است که از سال های دور با شرکت های چند ملیتی خارجی شناخته شده در سطح بین المللی همکاری داشته و شرکت های متعدد دیگری نیز در لیست همکاران تجاری شرکت کی بی سی قرار دارند که بر حسب نیاز بازار نسبت به واردات از آنها اقدام می گردد.

+ جزئیات بیشتر

خدمات ما

این شرکت با شناختی که از مسئولیت های محوله داشته همواره استراتژی خود را تأمین داروهای ساخته شده خارجی غیر قابل تولید در داخل با برنامه ریزی منظم و پی گیری اهداف زیر در دست اقدام دارد:

 

+ جزئیات بیشتر